Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Architectuur repository

Bij het opstellen van een architectuur valt al snel op dat de verschillende onderdelen op velerlei wijze aan elkaar gerelateerd zijn. Je ziet dan ook dat deze relaties een essentieel onderdeel vormen van wat de architectuur feitelijk is. Dit is te beschouwen als een complicerende factor. Dat geldt bijvoorbeeld voor de presentatie van de verschillende entiteiten in een notatie. Archimate probeert in deze door het gebruik van gestandaardiseerde symbolen en verbindingen een veelheid aan entiteit- en relatietypen te modelleren. Echter ook bij niet-archimate weergaven zie je dat de onderlinge relaties (met verschillende betekenis) al snel tot een complexe inrichting leiden. Oplossingen die in deze ook toegepast kunnen worden zijn bijvoorbeeld boomstructuren en matrices.

Niet alleen in de presentatielaag van een architectuurtoepassing veroorzaken de veelheid aan entiteit(soorten) en hun onderlinge relaties voor complexiteit. Bijvoorbeeld in de business laag van een applicatie zijn controles en verwijzingen lastig te implementeren. Zo is in archimate niet elke relatie tussen entiteitsoorten mogelijk. De implementatie van validaties dient onderdeel uit te maken van de architectuur repository, maar wordt vaak niet geimplementeerd (ook in het Are prototype niet).

Ook in de datalaag komt dit knelpunt naar voren. Hoe maak je de structuren met de vele onderlinge relaties op een efficiente wijze persistent en, misschien nog wel belangrijker, hoe zorg je dat de relaties consistent blijven. Een voorbeeld is een entiteit dat je verwijdert uit de repository. Hoe draag je er zorg voor dat de verwijzingen naar dit element op de verschillende diagrammen verwijderd wordt?

Binnen ARE is ervoor gekozen om de persisitentielaag op te slaan in een relationele database. Een relationele database heeft naast een efficiente opslagstructuur de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een aantal aanvullende beperkingen op te leggen. Denk bijvoorbeeld aan foreign keys en primary keys en check constraints. 


Andere pagina's over dit onderwerp

Autorisatie voor lezers en schrijvers
Profiling voor architectuur repositories
PSAssistent ingericht voor ArchiMate 2.0
Architectuur en documenten
Een documentregister als cloud oplossing
Google Custom Search voor ontsluiten op trefwoord
Dynamic Data of MVC voor Mobile
Plannen voor volgend jaar (2013)
Document vervaardigingsproces
Desktopversie InterActory PSAssistent
Refactoring bij architectuur modelleren
Import en export van de repository
Requirements Interactory Document Registry
Openstaande aandachtspunten
Webversie PSAssistent
De Wiki oplossing