Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Webversie Risico Extensie

Algemene informatie

ARE staat voor Archimate Risico Extensie. Het is een project waarbij een oplossing gezocht wordt om beheerrisico's en concerns van een architectuur in kaart te brengen als uitbreiding van de Archimate taal. Het eindproduct bestaat uit voor het volgende:

Voor het prototype nemen we functioneel- en technisch beheerders als doelgroep.

Onderdeel van de uitwerking is een implementatie in een softwaretoepassing. Hiermee wordt het mogelijk om de voorgestelde architectuur werkwijze inzichtelijk te maken. Echter kiezen we in deze voor het uitwerken van een prototype. Dat houdt in dat dat we concessies doen aan de opmaak en presentatie maar niet aan de functionaliteit. In onderstaande afbeelding een idee van de opzet.

Idee is om een architectuurmodel, een repository en een toepassing te ontwikkelen waarmee de hierboven geschetste inventarisatie gedaan kan worden. Hieronder een aantal links voor een uitwerking van de onderdelen:

Betrokken stakeholders

Stakeholders betrekken bij het uitwerken van een architectuur is niet nieuw, met name toekomstige gebruikers en het management staan in de schijnwerpers. Vaak zie je echter dat de beheerders van de huidige applicaties en de infrastructuur pas in een laat stadium betrokken worden bij de uitwerking. Dat is jammer, vaak weten beheerders heel goed welke problemen er zijn in een organisatie, omdat zij als eerste de vragen en opmerkingen krijgen. Ook zijn zij ook goed op de hoogte van de ICT beheerproblemen die er zijn. Een belangrijke bron van informatie op het moment dat er gezocht wordt naar een andere inrichting. Vandaar dat we voor deze eerste uitwerking verschillende beheerders als doelgroep.

Risico's evalueren 

Om een oplossing op een adequate wijze te evalueren op het vlak van beheer en implementatierisico's is het in kaart brengen van deze risico's in samenspraak met de beheerders een adequate werkwijze. De te ontwikkelen toepassing zal voorzien in de mogelijkheid om een architectuur te registreren, modelleren, evalueren en met de beheerders te interacteren. Daarnaast wordt de repository ontsloten met behulp van checklists en vragenlijsten. De beantwoorde vragenlijsten worden gebruikt om de modellen te evalueren en te scoren.

Schermvoorbeelden


Demo

Prototype van de webapplicatie

Documentatie

Webcast

Download

Download webapplicatie

Technologie

Dit prototype is gebaseerd op het Open Source CMS/FMS framework FormFactory van InterActory. Meer informatie over dit framework vindt u hier InterActory FormFactory framework.

Gebruikte producten:

  • ASP.Net 4.0
  • Entity Framework
  • Dynamic Data
  • SQL-Server
  • Ajax toolkit
  • Open source VB.Net CMS framework

Achtergrondinformatie

De volgende documenten geven een beeld van risico extensie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project neemt dan gerust contact op met:

Bert Dingemans (InterActory)
06-36431652
bert@interactory.nl

Contactformulier


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom