Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

ASP.Net en DynamicData

Als tooling is reeds de LightSwitch beta aan de orde gekomen. Een alternatief voor dit product is de volgende configuratie:

  • ASP.Net 4.0
  • Entity Framework
  • Dynamic Data
  • Ajax toolkit.

Voor deze configuratie is door Microsoft een stappenplan ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze een basis applicatie ontwikkeld kan worden. Via de volgende link is meer informatie te vinden over dynamic data: http://www.asp.net/dynamicdata

Bij dynamic data geldt de inrichting van het objectmodel binnen entity framework als uitgangspunt. Voor dit objectmodel is in de Visual Studio IDE een goede editor aanwezig, zie onderstaande afbeelding.

Entity Framework IDE

Op basis van dit objectmodel worden door de dynamic data objecten tijdens runtime schermen gegenereerd. Basisschermen zonder aanpassingen in de code zijn van voldoende kwaliteit. Eigenaardig is dat de volgorde van de eigenschappen niet in het objectmodel en niet in de schermen aangepast kan worden.

Krachtig aan dynamic data is dat op verschillende plaatsen in het model ingegrepen kan worden op het gedrag van de toepassing. Zo kan in de data dictionary eenvoudig het gedrag aangepast worden. Maar ook is het mogelijk om eigen controls en zelfs pagina's te ontwikkelen binnen het dynamic data framework. Een andere eigenschap is de mogelijkheid om de schermen van het framework te combineren met andere schermen. Een belangrijke requirement voor de ARE applicatie. In de afbeelding een voorbeeld van een basis dynamic data  scherm.

Voorbeeldscherm dynamic data applicatie


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom