Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Eerste ervaringen met Visual Lightswitch

In de afgelopen periode is een prototype van de registratieve module van ARE ontwikkeld, in de beta versie van Lightswitch. De eerste ervaringen om te werken met dit product zijn gedeeltelijk positief. In de volgende opsommingen een aantal eerste voor- en nadelen op een rij:

Voordelen

 • Bij de beschikbaarheid van een goed datamodel is het inrichten van de datalaag een kwestie van importeren, aanpassen en schermen genereren
 • Latere aanpassingen in het datamodel kunnen eenvoudig worden geimplementeerd
 • Zaken als het relateren van entiteiten of het bepalen van domeinen van eigenschappen zijn eenvoudig instelbaar en gebeuren op een centrale plaats
 • Het genereren van schermen op basis van de domeinlaag is eenvoudig en later zijn de schermen eenvoudig aanpasbaar binnen een set van mogelijkheden
 • Applicatie heeft een goede en heldere interactiestructuur en gebruikersinterface
 • Mogelijkheid om via de code een aantal zaken op eenvoudige wijze aan te passen of uit te breiden
 • Applicatie kan ingezet worden als web-, desktop en cloud toepassing
 • Gebaseerd op veelgebruikte technologie als Entity Framework en RIA services

Nadelen

 • Applicatie heeft een gesloten structuur, uitbreidingen zijn wel mogelijk maar kosten erg veel effort en kan op een basis van een beperkt aantal extension points
 • Beperkte query editor
 • Datalaag model kan uitgebreid worden maar dit kan niet gedaan worden door een eindgebruiker. Als dit product een vervanging is van Access dan schiet het op dit vlak tekort
 • Er is geen standaard reports omgeving aanwezig, dus alleen data gerichte invoer/muteerschermen
 • Schermen kennen een beperkt aantal indelingen en maatwerkschermen en een scherm painter zijn niet aanwezig.
 • Uitbreidingen van de user interface kan met user controls maar hiervoor is de nodige programmeerervaring noodzakelijk

Samenvattend is lightswitch de basis van een goed ontwikkeltool waarmee snel eenvoudige registratieve systemen ontwikkeld kunnen worden. De interface is goed en een sterk punt is dat de toepassing ingezet kan worden op drie platformen. Nadeel is dat het op dit moment onvoldoende aanpasbaar en uitbreidbaar is. Hier moet veel effort in gestoken worden waardoor een ervaren ontwikkelaar eerder zal uitwijken naar frameworks die meer ontwikkelvrijheid bieden.

De komende periode wordt een eenvoudige versie van de software ontwikkeld op basis van Asp.Net en Dynamic Data. De ervaringen en ontwikkelingen zullen gedeeld worden op deze blog. Na deze periode gaan we in op een evaluatie van beide producten en maken we een keuze voor het vervolgtraject waarbij de verschillende ARE modulen geintegreerd gaan worden.


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom