Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Checklists en meer

In het ARE prototype zijn nu een aantal basistemplates opgenomen waarmee dynamische vragenlijsten opgesteld kunnen worden. Dit zijn eenvoudige templates veelal gebaseerd op vragen en een bijbehorende score. Voor het prototype om aan te tonen dat risico inventarisaties onderdeel zijn van architectuur is dit voldoende. Echter zijn er ook andere vormen van interactie met de stakeholders te bedenken. Hiervoor is nu een whitepaper opgesteld. Daarin komende de volgende extra vormen van interactie voor die interessant zijn voor toekomstige uitwerking:

  • Score interactie, een scorebord waarbij de gebruiker op de ene as een aantal architectuur elementen ziet en op de andere as een aantal risico's, binnen de matrix kan dan vervolgens de gebruiker aangeven op welke wijze het risico onderkend wordt. 
  • Sorteer interactie, een interactie waarbij de gebruiker kan aangeven in welke (risico) categorie  een architectuur element zich bevindt, in het voorbeeld is een drie-indeling weergegeven, dit is vanzelfsprekend eenvoudig uitbreidbaar.

In het whitepaper zijn meer vormen van interactie uitgewerkt. Afhankelijk van het vervolg van het prototype worden deze vormen in de toekomst uitgewerkt


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom