Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Matrix reloaded

Ten behoeve van de risico extensie is reeds een matrix ontwikkeld binnen het ARE prototype. Deze matrix laat de verhouding zien tussen de elementen en de evaluaties van de onderkende concerns.

Matrices zijn echter een interessante weergave bij het uitwerken van architecturen. Zo kent Togaf 9 een groot aantal matrices om de relaties tussen verschillende elementen van de architectuur op elkaar af te beelden. Matrices zijn dan ook een van de kernweergaven binnen een architectuur, naast lijsten en grafen (de archimate notatie is een graaf) en optioneel een boomweergave.

Reden om de ARE toepassing uit te breiden met een aantal matrices voor architectuur modelleren. In onderstaande afbeeldingen een tweetal voorbeelden

images/matrixselect.png

De afbeelding laat zien hoe op een getrapte wijze een aantal elementen gekozen kunnen worden voor zowel de horizontale- als de verticale as. Op basis daarvan wordt de matrix getoond. Voor toekomstige toepassingen kan dit model uitgebreid worden met:

  • Getrapte selectie en weergave voor zowel de verticale als de horizontale as
  • Interactieve filtering in de matrix
  • Extra weergaven zoals kleuren, omschrijvingen en hyperlinks in de matrix (zowel op de assen als bij de inhoud)

Voor het prototype volstaat echter de huidige weergave.


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom