Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Modelleeromgeving

Centraal onderdeel van het Are project is de modelleeromgeving. Deze omgeving biedt de mogelijkheid om de inhoud van de architectuur repository weer te geven in verschillende representatievormen:

  • Archimate diagrammen
  • Archimate diagrammen met risico extensie
  • Matrices
  • Bomen (treeviews)
  • Lijsten

Met name de Archimate diagrammen zijn een krachtig middel om verschillende weergaven van de architectuur mogelijk te maken. In het prototype wordt op dit moment volstaan met een betrekkelijk eenvoudige uitwerking van deze diagrammen. Mogelijk dat bij het doorontwikkelen van de Are webapplicatie deze module als eerste een aantal uitbreidingen krijgt.

Bij de start van het Are project was de verwachting dat door technologische beperkingen er verschillende modulen zouden ontstaan. Ondertussen blijkt dat alle modulen in een zelfde implementatie opgenomen zijn. De grens tussen de modulen vervaagt hierdoor enigszins.


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom