Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Aangepaste versie PSAssistent

De PSAssistent is een eenvoudig hulpmiddel voor het beheren van enterprise archituur. Het bestaat uit een repository waarin modellen, diagrammen en documenten opgeslagen kunnen worden en op eenvoudige wijze aan elkaar kunnen worden gerelateerd.

In mijn dagelijkse werkzaamheden zet ik de PSAssistent regelmatig in om architectuur inventarisaties te doen en bij deze werkzaamheden te zorgen dat ik op een eenvoudige wijze kan bijhouden welke onderdelen wel en welke niet geanalyseerd zijn.

Was de eerste versie van de PSAssistent eenvoudig van opzet, er ontstond dus al snel behoefte om het product voor specifieke situaties uit te breiden en aan te passen. Dat heeft geresulteerd in een grondige aanpassing van de PSAssistent. De nieuwe implementatie maakt het mogelijk om aan de repository zelf attributen aan de entiteiten toe te voegen zodat er voor iedere specifieke situatie de mogelijkheid is om extra zaken te registreren.

Naast deze dynamische opzet is de mogelijkheid toegevoegd om documenten op basis van sjablonen te genereren gerelateerd aan de repository inhoud.

Met deze twee uitbreidingen is een volgende stap gemaakt om het beheren van architectuur verder te optimaliseren.  U kunt de nieuwe versie hier downloaden


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom