Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Stand van zaken prototype

Binnen het ARE project heeft het prototype een centrale plaats ingenomen. Het heeft gediend als ondersteuning van de voorgestelde architectuur werkwijze en maakt inzichtelijk hoe de verschillende onderdelen van de architectuur zich tot elkaar verhouden. Daarnaast, niet minder belangrijk, geeft het een beeld van de notatiewijzen toegevoegd aan de archimate taal. Aan het einde van het jaar en van het ARE project staan we dan ook stil bij de resultaten van het project. Hieronder een aantal punten:

  • Integratie van risico's binnen een architectuurwerkwijze is mogelijk en is een toevoeging op de bestaande activiteiten
  • Archimate modelleertaal is erg geschikt om uit te breiden met eigen extensies. Er is in de taal rekening gehouden met deze uitbreidingen en dit biedt voldoende koppelpunten
  • Er bestaat duidelijk behoefte aan extra interactievormen en risico analyses. Deze zullen aan het prototype toegevoegd worden in de komende periode
  • Ontwikkelomgeving met Entity Framework en Dynamic Data is voor prototypes van architectuurtooling voldoende, extra inzet was noodzakelijk met javascript voor de archimate diagrammen.
  • Uitwerking van de architectuur repository behoeft extra aandacht bij de uitwerking van het model. Op dit moment wordt volstaan met basale beheerschermen.

  Het prototype is ondertussen voor iedereen benaderbaar en kan gevonden worden via de volgende link:

images/matrixprototype.png

Prototype


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom