Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Registratiemodule

De registratiemodule biedt een view op de architectuur repository voor architecten om de gegevens in de repository te raadplegen en beheren. Het is een webapplicatie met een aantal gestandaardiseerde registratieve schermen waarmee de gegevens in de repository zonder enige vorm van werkproces toegankelijk zijn gemaakt.

Naast deze schermen zijn er een aantal wizards en helper schermen opgenomen in het registratiegedeelte. Deze bieden een verkorte werkwijze om een aantal terugkerende maar complexe taken uit te kunnen voeren.

Bij de start van het Are project was de verwachting dat door technologische beperkingen er verschillende modulen zouden ontstaan. Ondertussen blijkt dat alle modulen in een zelfde implementatie opgenomen zijn. De grens tussen de modulen vervaagt hierdoor enigszins.


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom