Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Stakeholders en concerns

Bij het opstellen en beheren van een enterprise architectuur neemt de stakeholder
een centrale plaats in. Enerzijds omdat op basis van de behoeften van
verschillende stakeholders bepaald wordt wat de gewenste architectuur zal zijn.
Anderzijds omdat zij de toekomstige implementatie van deze architectuur zullen gaan
gebruiken. Dit laatste natuurlijk in de ruimste zin van het woord afhankelijk
van de rol van de stakeholder binnen de implementatie.

Beheerders zoals functioneel beheerders, technisch beheerders, service managers en medewerkers van een OCM afdeling zijn interessant als stakeholder. Zij werken veelal op het raakvlak van de gebruikersorganisatie en de ICT afdeling. Daarmee hebben ze een goed beeld van zowel de functionele als de non functionele knelpunten van een aanwezig applicatielandschap. Ook voor toekomstige landschappen kunnen zij input leveren over de inzet van verschillende soorten componenten en elementen.

Stakeholders en concerns of requirements worden veelal op een kwalitatieve wijze beschreven. Men geeft bijvoorbeeld aan dat de performance van de gewenste oplossing goed moet zijn, terwijl je ook kan aangeven in welke situaties welke performance gewenst is in tijd. Kwantificeren van requirements is natuurlijk lastig. Toch is het niet onmogelijk. Met name het inzetten van checklists is hierbij een veelbeproefde techniek.

Deze checklists kunnen direct zijn en worden in die situatie rechtstreeks voorgelegd aan de betrokken stakeholder. Indirect is ook een goede mogelijkheid. De architect gaat in gesprek met een of meerdere stakeholders, bijvoorbeeld in een interactieve sessie. Vervolgens voert de architect de gegevens in en wordt op basis daarvan het concern (of risico) gekwantificeerd.

Het Are project zoekt naar mogelijkheden om de concerns en stakeholders op een eenvoudige wijze te registreren en aan elkaar te relateren. Door vervolgens de mogelijkheid te bieden om voor een aantal van deze concerns checklists op te stellen wordt het mogelijk om de stakeholders te gaan enqueteren. Hiermee is het mogelijk geworden om concerns en risico's te kwantificeren. Vervolgens kunnen elementen in de architectuur op basis van deze kwantificatie met elkaar worden vergeleken. Het is nu voor de architect mogelijk om verschillende oplossingen, opgebouwd uit verschillende componenten, met elkaar te vergelijken. Een ander onderdeel van Are is een uitbreiding van de archimate visualisatie met behulp van de genoemde kwantificaties.  


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom