Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

De kop is eraf

Het Are project is gestart en er wordt op dit moment volop gewerkt aan de eerste producten. We beginnen met een PSAssistent. In dit project wordt op basis van concerns, requirements en principes gewerkt aan de uitgangspunten voor het project.

Deze concerns vormen eigenlijk het hart van het systeem en zijn te vergelijken met de requirements binnen Togaf 9 ADM. Echter combineren we ze met concerns en principes. Requirements alleen beschouw ik als "te eng". Dat is ook vreemd in de opzet van Togaf 9 dat requirements summier zijn uitgewerkt, terwijl principes dat veel meer zijn. Maar dat principes geen centrale plaats innemen binnen de methode. Een los eindje misschien?

Op basis van de concerns en principes kan in de PSAssistent een koppeling gelegd worden tussen archimate modellen, stakeholders, documenten en de concerns. Hiermee wordt het beheer eenvoudiger. Regel je het gebruik van de PSAssistent in dan weet je welke principes in welke archimate modellen gebruikt worden. Daarnaast weet je in welke architectuurdocumenten een principe of concern gebruikt wordt.

Binnenkort komt er een versie van PSAssistent beschikbaar!


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom