Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Toolselectie ARE project

Het selecteren van de tooling voor een project is aan de ene kant arbitrair. Het is namelijk altijd mogelijk om op basis van een combinatie van producten een omgeving in te richten waarmee het mogelijk is oplossing te maken voor het probleem. Aan de andere kant heeft het de nodige consequenties. De ontwikkelaars moeten de gekozen producten kennen, of op een eenvoudige wijze ervaring op kunnen doen met het product. Het dient beheerd (en doorontwikkeld) te worden in een latere fase. In de laatste plaats is tooling veelal een beladen onderwerp. Kiest men voor producten van een bepaalde leverancier, open source? Werkt men met een suite of met los geconfigureerde componenten? Allemaal onderwerpen waarbij je in de ontwikkelcommunity felle voor- en tegenstanders tegenkomt.

In het ARE project is de toolselectie vanzelfsprekend onderdeel van de oplossing. Hieraan liggen de volgende requirements ten grondslag:

 • Webbased eindproduct, het product dient via het web benaderd te kunnen worden door geinteresseerden.
 • Korte ontwikkeltijd en vlakke leercurve. In dit project is het architectuurmodel van belang en is de toepassing ter ondersteuning van het architectuurmodel.
 • Bestaande technologie (of gebaseerd op bestaande technologie) en de beschikbaarheid over voldoende ondersteunend materiaal in de vorm van tutorials, artikelen en boeken.
 • Eindproduct moet als Open Source oplossing beschikbaar gesteld kunnen worden.
 • Lage investeringskosten in de tooling.
 • Eindproduct (webapplicatie) kan door iedereen gebruikt worden zonder installatie van aanvullende elementen zoals plugins e.d.
 • Bij voorkeur integratie van de modelleer-, registratie, en enquetemodule in het eindproduct.

Op basis hiervan is gekozen voor onderstaande basis:

 • DotNet framework (VB.Net)
 • SQL-Server database (developer edition)
 • Visual Studio Web Developer
 • Entity Framework
 • AJAX toolkit

In een volgende blog gaan we nader in op de tooling.  


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom