Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Uitwisselportaal

Binnen grote organisaties is een architectuur repository meestal niet het enige informatiesysteem dat gegevens van software componenten registreert. Vaak is er in de beheerorganisatie een registratie voor configuratiemanagement, en als de applicatie portfolio management functie is ingericht kent deze ook vaak een ingericht register.

Deze registers kennen echter veelal een eigen view op de gemeenschappelijk entiteiten. Bij het introduceren van een architectuur repository is het succes van implementatie als de gegevens uit de reeds bestaande registers kan worden hergebruikt. Dat wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van webservices voor de uitwisseling van gegevens. Hierbij worden de gegevens van de architectuur elementen uitgewisseld. Voor de gegevens omtrent de stakeholders en concerns wordt in het prototype nog geen implementatie gerealiseerd. 

Bij de start van het Are project was de verwachting dat door technologische beperkingen er verschillende modulen zouden ontstaan. Ondertussen blijkt dat alle modulen in een zelfde implementatie opgenomen zijn. De grens tussen de modulen vervaagt hierdoor enigszins.


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom