Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Welkom

Welkom op de repository en registry site van Interactory

In mijn dagelijkse werk als integratiearchitect loop ik regelmatig tegen problemen en uitdagingen aan die mij fascineren. Die fascinatie levert meestal ideeen op voor een oplossingsrichting. Het omzetten van deze ideeen in een concreet geautomatiseerd register of repository product is daarbij mijn passie. Deze website geeft een beeld van een aantal producten die uitgewerkt zijn of worden op basis van bovengenoemde fascinatie. In onderstaande opsomming een overzicht:

  • Architectuur Risico Extensie repository, inventariseren van risico's behorend bij een architectuur oplossing op basis van stakeholder analyse met checklists en vragenlijsten.
  • Architectuur Service Repository, binnen service orientatie zijn keten informatie modellen, serviceregisters en hergebruik belangrijke aspecten. Dit project zoekt naar een opzet hieromtrent in de vorm van een gelaagde modelleer- en wikiomgeving.
  • Architectuur Document Register, het vervaardigingsproces van architecten is nog steeds gericht op documenten, deze oplossing richt zich op een nieuwe vorm van interactie op basis van een document register. Dit register biedt de mogelijkheid om per stakeholder informatie te filteren. Daarnaast ondersteunt het register het document vervaardigings- en review- en goedkeuringsproces

Deze website wordt gebruikt als communicatiekanaal met geinteresseerden maar ook als projectdocumentatie voor subsidieverstrekkers.


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent