Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Prototype modelleerscherm archimate extensie!

De afgelopen dagen is hard gewerkt aan de module waarin het modelleren van risico's op basis van de archimate tekentechniek is uitgebreid. In onderstaande afbeelding een voorbeeld van een scherm.

images/archimate.png

 In de notatiewijze is ruimte binnen de archimate elementende mogelijkheid om op basis van kleuren aan te geven of het element voor het benoemde risico geen, weinig of veel risico heeft. Hiermee heeft een architect de mogelijkheid om verschillende views te maken waarbinnen de risico's op een duidelijke manier inzichtelijk gemaakt wordt. 

De gegevens van de risico's en de bijbehorende scores worden opgevraagd met checklists en enquetes bij een aantal stakeholders betrokken bij het beheer van desbetreffende element.

Vanzelfsprekend worden er nog een aantal aanpassingen gedaan in deze omgeving, zoals:

  • Keuze van afbeeldingen in plaats van kleuren
  • Mogelijkheid om door te klikken naar het element en/of de ingevulde checklist
  • Opslaan van een diagram om later opnieuw te bekijken

Andere pagina's over dit onderwerp

Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Lightswitch of light switch
Microsoft Lightswitch Beta
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom