Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Desktopversie Interactory CDModeller

Functionele informatie

InterActory CDModeler is een protoype van een softwaretool dat een aantal activiteiten van een SOA architect eenvoudiger maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Beheer van canonieke modellen op basis van een eenvoudige ER modellering
  • Bijhouden van een lijst van services, applicaties en werkprocessen
  • Beheer van SOA entiteiten
  • Koppelingen tussen bovengenoemde onderdelen.
  • Genereren van een statische website van de repository inhoud

De tool kan ingezet worden bij het beheer van services binnen een SOA omgeving. Zo heb ik het zelf succesvol ingezet bij de introductie van een integratie architectuur als koppelingenregister. Met name om op snelle wijze de onderlinge relaties van de verschillende elementen in een integratieomgeving in kaart te brengen.

Daarnaast is het in te zetten bij het opstellen van XSD's. Zeker bij het gebruik van generieke koppelvlakken kan de modeler je helpen om voor de verschillende onderdelen (of entiteiten) de relevante gegevens te beschrijven en te beheren.

Het prototype geeft verder een invulling van een aantal aspecten die voor het Are project relevant zijn. In het Are project wordt gekeken naar generieke (of canonieke) entiteiten en deze worden gekoppeld aan verschillende onderdelen in een architectuur repository. Deze koppelingen geven een architect, mits hij of zij de elementen goed onderhoudt, de mogelijkheid om op eenvoudige wijze inzage te houden op de inhoud van de opgestelde SOA architectuur, de SOA architectuur entiteiten en de gerelateerde integratie aspecten.

Schermvoorbeelden

Download

Via onderstaande link kun je het prototype downloaden en experimenten doen met het idee van een SOA architectuur repository gecombineerd met een CDM modelleer omgeving en een eenvoudig document management systeem

Download Prototype

Documentatie

Webcast CDModeler

Technologie

CDModeller is ontwikkeld met behulp van de volgende producten:

  • CA Visual Objects 2.7
  • VO2ADO database library
  • VO Script scripting library

CDModeller is getest op de volgende database platformen:

  • MS-Access
  • SQL-Server

Installatie op alle versies van Windows, je kunt bij het opstarten direct een voorbeeld repository kiezen op basis van archisurance. Het is van belang om de installatiedirectory C:\DLA te kiezen. Installatie kan ook in een andere map, echter C:\DLA is noodzakelijk voor de INF bestanden.

Achtergrondinformatie

De onderstaande documenten geven achtergrond informatie over canonieke data modellering


Andere pagina's over dit onderwerp

Opnieuw een drie lagen model
Archimate als taal voor Canonieke modellen
Over canonieke modellen
Canonieke modellen, services en documenten
Canoniek model in PSAssistent
Notatiewijzen bij het opstellen van een model
CD Modeller omzetten naar PSAssistent
Whitepaper archimate voor informatiemodellen
Datamodel service repository
Stimuleren van service hergebruik
Service registers en tools
Up to date houden van serviceregisterinhoud
Werkproces voor beheer van serviceregisters