Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Microsoft Lightswitch Beta

In een vorige blog is ingegaan op de requirements waarop tooling geselecteerd wordt. Tegelijkertijd is Microsoft bezig met het lanceren van een nieuw product: Lightswitch http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/lightswitch. Een interessant product gebaseerd op Silverlight en het Entity Framework en RIA webservices.

Lightswitch is met name interessant omdat het een modelgedreven ontwikkelomgeving is, waarbij het mogelijk is om een database model als uitgangspunt te nemen, en vervolgens hiervoor business logica, schermen en navigatie te definieren. Dit alles kost in verhouding weinig tijd. Er is een webcast beschikbaar van 15 minuten en als je die volgt voor de eigen situatie, is er binnen een half uur een initiele versie.

Het gegenereerde materiaal is gebaseerd op een drie (of eigenlijk vier) lagenmodel waarbij je als ontwikkelaar met name werkt in de business- en presentatielaag. De andere lagen zijn benaderbaar en aanpasbaar als dat nodig is.

De IDE kent twee views, de logische en de fileview. De logische view geeft een beeld van de twee belangrijkrijkste lagen (business en presentatie)

Lightswitch neemt het datamodel zoals dat geimporteerd (of via de IDE is opgebouwd) als uitgangspunt en bouwt op basis van de objecten, eigenschappen en associaties de schermen op. Bij het opbouwen van deze schermen wordt vervolgens een voorstel van de navigatie opgebouwd. Deze schermen en de navigatie kunnen vervolgens zonder veel inspanning enigszins worden aangepast.

Lightswitch applicatie schermvoorbeeld

Het voorbeeld toont dat de schermen een duidelijke opbouw hebben en dat de applicatie eenvoudig in gebruik is. Er zitten een aantal functies in de applicatie zoals filtering, sorteren en navigatie naar gerelateerde objecten. In deze applicatie is een deel van het ARE model ingevoerd en dat leverde weinig problemen op. LightSwitch is hiermee een interessante kandidaat als tooling voor de ARE toepassing.


Andere pagina's over dit onderwerp

Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Prototype modelleerscherm archimate extensie!
Datamodel architectuur repository
Datamodel architectuur repository
Webversie Risico Extensie
Webversie Risico Extensie
Checklist registratie
Checklist registratie
Checklists
Checklists
Modelleren in archimate op een webpagina
Modelleren in archimate op een webpagina
ASP.Net en DynamicData
ASP.Net en DynamicData
De metafoor van de eekhoorn
De metafoor van de eekhoorn
Risk Extension
Risk Extension
Enumeraties of tweenumeraties
Enumeraties of tweenumeraties
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Eerste ervaringen met Visual Lightswitch
Checklists en meer
Checklists en meer
Matrix reloaded
Matrix reloaded
Modelleeromgeving
Modelleeromgeving
Nieuwe versie PSAssistent
Nieuwe versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Aangepaste versie PSAssistent
Overzicht Archimate Risico Extensie
Overzicht Archimate Risico Extensie
De passie van een architect
De passie van een architect
Stand van zaken prototype
Stand van zaken prototype
PSAssistent versie 0.7
PSAssistent versie 0.7
Opmaak set voor PSAssistent
Opmaak set voor PSAssistent
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Website voorbeeld PSAssistent documentatiesite
Registratiemodule
Registratiemodule
Architectuurrichtlijnen
Architectuurrichtlijnen
Dynamic Data Scaffolding
Dynamic Data Scaffolding
Stakeholders en concerns
Stakeholders en concerns
De kop is eraf
De kop is eraf
Toolselectie ARE project
Toolselectie ARE project
Uitwisselportaal
Uitwisselportaal
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Aanpassingen Visio koppeling PSAssitent
Welkom
Welkom