Are (InterActory)
Architectuur REpositories en REgistries

Webversie PSAssistent

Algemene informatie

Een eerste versie van het document register is beschikbaar.  In dit prototype zit de volgende uitwerking:

 • Uitwerking van het datamodel opgebouwd uit de volgende clusters:
  • Functionarissen
  • Architectuurdocumenten
  • Managementletters (afwijkingen ten opzichte van de architectuur)
  • Elementen (of entiteiten)
  • Principes
  • Relaties tussen deze entiteiten
 • Schermen voor registratie en beheer
 • Schermen met wizards voor het eenvoudig leggen van relaties tussen de architectuur onderdelen
 • Schermen voor navigatie

De volgende elementen zijn nog in ontwikkeling

 • Matrix weergave van de relaties
 • Grafenweergave van entiteiten (op basis van ArchiMate)
 • Genereren van rapporten op basis van RTF

Schermvoorbeelden

images/wsabewerk.png >images/wsamatrix.png >images/wsamatrix.png

Download

Via onderstaande link kun je het prototype downloaden en experimenten doen met het idee van een architectuur repository gecombineerd met de webversie van de PSAssistent en een eenvoudig document management systeem

Download Prototype

Demonstratie

http://psademo.interactory.nl

Technologie

Dit prototype is gebaseerd op het Open Source CMS/FMS framework FormFactory van InterActory. Meer informatie over dit framework vindt u hier InterActory FormFactory framework.

Gebruikte producten:

 • ASP.Net 4.0
 • MS-Access repository
 • Ajax toolkit
 • Open source VB.Net CMS framework

Vermeldenswaardig is dat de repository van de webversie van de PSAssisten gebaseerd is op hetzelfde datamodel als de desktopversie van PSAssistent. Daarmee is het mogelijk om met beide tools te werken op basis van dezelfde repository inhoud. Vanzelfsprekend ontbreekt de optie voor het genereren van een statische website in de webversie van PSAssistent. Deze functie blijft wel aanwezig in de desktop versie zodat u deze functie van daaruit kunt blijven gebruiken

Achtergrondinformatie

De volgende documenten geven een beeld van PSAssistent

 

 

 

 


Andere pagina's over dit onderwerp

Autorisatie voor lezers en schrijvers
Profiling voor architectuur repositories
PSAssistent ingericht voor ArchiMate 2.0
Architectuur en documenten
Architectuur repository
Een documentregister als cloud oplossing
Google Custom Search voor ontsluiten op trefwoord
Dynamic Data of MVC voor Mobile
Plannen voor volgend jaar (2013)
Document vervaardigingsproces
Desktopversie InterActory PSAssistent
Refactoring bij architectuur modelleren
Import en export van de repository
Requirements Interactory Document Registry
Openstaande aandachtspunten
De Wiki oplossing